Close sidebar

OVER CAMAROT

Camarot is het kantoor, dat zijn klanten sinds de jaren 90 bijstaat in alle verzekeringszaken.

In deze drie decennia heeft Camarot verschillende leidinggevende gehad, die zich onderscheiden hebben vanwege de nauwe dienstverlening met de verzekeraars.

Hedendaags is Camarot een verzekeringskantoor voor vooral de Nederlandse, Duitse en Engelse gemeenschap, die woonachtig zijn aan de Costa Blanca.

De verzekeringssector maakt momenten van grote transformatie door en de veranderingen, die hierdoor plaatsvinden vormen een uitdaging om zich aan te passen aan het nieuwe scenario.

Met het beheer van Sergio Pérez, opent Camarot zich voor een nieuw managementmodel en verdere ontwikkeling, waarbij de essentie behouden blijft, namelijk de behoefte om onze clienten effectief en op een efficiente manier te verzekeren.

Camarot is zeer professioneel en hecht hoge waarde aan nieuwe innovatie en toewijding aan onze klanten.