VOORSCHRIFTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

In overeenstemming met de organieke wet 15/1999, van 13 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt en zullen worden opgenomen in een bestand dat eigendom is van Camarot 2011 S.L. Het doel van dit bestand is het correcte beheer van de commerciële-contractuele betrekkingen tussen u/uw bedrijf en Camarot 2011 S.L.

Camarot 2011 S.L. en het dienstpersoneel dat toegang heeft tot de persoonsgegevens of de persoonsgegevens verwerkt, moeten worden beschouwd als “verwerkers” en de toegang tot de persoonlijke informatie die nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt niet beschouwd als “gegevensverstrekking”, zoals bedoeld in voornoemde wet 15/1999.

Voor Camarot 2011 S.L., de verwerker, gelden de volgende verplichtingen met betrekking tot de persoonsgegevens:

  • Handelen volgens de instructies van de klant.
  • Alle technische en organisatorische maatregelen nemen die nodig blijken om de veiligheid van de persoonsgegevens te beschermen, en ongeoorloofde wijziging, verlies, verwerking of toegang te voorkomen.
  • De gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van de werkzaamheden die voorwerp zijn van de overeenkomst, noch doorgeven, zelfs niet voor bewaring, aan derden.
  • Het beroepsgeheim bewaren ten aanzien van de persoonsgegevens, zelfs na beëindiging van de contractuele betrekkingen.

Wanneer Camarot 2011 S.L. de gegevens voor enig ander doel verwerkt, doorgeeft of gebruikt, en aldus de bepalingen van deze clausule schendt, wordt Camarot 2011 S.L. aansprakelijk geacht voor de verwerking en verantwoordelijk geacht voor de inbreuken zoals bedoeld in voornoemde wet 15/1999 en verordening 1720/2007 met betrekking tot veiligheidsmaatregelen.

Hierbij geeft u de “verwerkers” toestemming om u te vertegenwoordigen bij de verschillende administratieve autoriteiten voor de uitvoering van de werkzaamheden die voorwerp zijn van de overeenkomst.

Bovendien gaat u ermee akkoord commerciële informatie over Camarot 2011 S.L te ontvangen. U hebt het recht zich te verzetten tegen het ontvangen van deze mededelingen, in welk geval we u verzoeken ons hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Voorts delen wij u mede dat u uw recht op toegang, rechtzetting, annulering en/of bezwaar kunt uitoefenen onder de voorwaarden die zijn vermeld in de geldende voorschriften door zich te richten tot Camarot 2011 S.L., C/ Sanchis Guarner, 9 – 03700 Denia (Alicante). Tel. 965 785 603.